DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Thursday 24.05.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

03:00Channel Off Air
12:00UR Samtiden
15:00Guide till evig ungdom
15:45Livet på svindlande höjder
16:40Till fots i Himalaya
17:25Världens natur: Europas ursprungliga vildmark
18:1580-talets USA
19:00Stugor
19:30Kina från ovan
20:20Kameldjurens comeback
21:10Genusbuggen
22:05Borgens hemligheter
23:05Channel Off Air