DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Sunday 20.01.2019 (utc time)

[Prev]  [Next]

03:00Off Air
08:00UR Samtiden
14:0000-talets USA
14:45Meditation på recept
15:40Vita vidder
16:20Asiens nationalparker
17:05Dox: I huvudet på Schakalen
18:20Omöjliga järnvägar
19:10Galapagosöarnas unika djurliv
20:00Medelhavet med Simon Reeve
21:00Design för ett bättre liv
22:00Bög i Tel Aviv