DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Thursday 22.02.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

00:05Channel Off Air
13:00UR Samtiden
16:00Byggnadsvårdarna
16:10Vårt vilda liv - familjeäventyr i Kenya
16:40Vår mänskliga hjärna
17:30Flyg till världens ände
18:20Världens natur: Det vilda Mexiko
19:1590-talets USA
20:00Antikmagasinet
20:30Djurens bostäder
21:20Cityliv på taken
22:15När ingen skrattar