DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Wednesday 18.07.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

06:00Ei lähetystä / ohjelmatietoja
11:00NHL-klassikko: Detroit - Carolina (2002)
13:05NHL-klassikko: Anaheim - New Jersey
15:00NHL-klassikko: New Jersey - Anaheim
17:00NHL-klassikko: Tampa Bay - Calgary
19:10NHL-klassikko: Carolina - Edmonton
21:25LÄHETYSTAUKO