DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Monday 15.10.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

02:10Ei lähetystä
02:45Au pair i Kanada
03:15Landet runt
04:00Morgonstudion
07:10Landet runt
07:55Bete och krok
08:05Sverige!
08:35Våga snacka
08:50Sportspegeln
09:20Duellen
10:20Svenska nyheter
10:50Robins
11:20Salongen - tävlingsprogrammet
12:05Allt för Sverige
13:05Bara en kypare
14:30Tomas Andersson Wij spelar med...
15:30Sverige idag
16:00Rapport
16:13Kulturnyheterna
16:25Sportnytt
16:30Lokala nyheter
16:45Fråga doktorn
17:30Rapport
17:55Lokala nyheter
18:00Vår tid är nu
19:00Första dejten
20:00Ord mot ord
20:50Dilan och Moa
21:10Rapport
21:15Grevinnan från Hongkong
23:00Ei lähetystä