DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Tuesday 16.10.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

00:05Nyhetstecken
00:15Ei lähetystä
07:00SVT Forum
10:00Rapport
10:03SVT Forum
14:00Rapport
14:05Forum
14:15Agenda
15:00Radiohjälpen i Guatemala
15:05Kampen om kronan
15:15SVT Nyheter på lätt svenska
15:20Nyhetstecken
15:30Oddasat
15:45Uutiset
16:00Förväxlingen
16:30Ishockey: CHL
18:00Korrespondenterna
18:30Plus
19:00Aktuellt
19:39Kulturnyheterna
19:46Lokala nyheter
19:55Nyhetssammanfattning
20:00Sportnytt
20:15Billions
21:15Nationalmuseum - ljuset återvänder
22:15Engelska Antikrundan
23:15Hårt arbete - kova työ
23:45Sportnytt