DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Monday 22.01.2018 (utc time)

[Prev]  [Next]

00:40Syriens barn
01:40Ei lähetystä
06:40Sverige idag - romani chib/kalderash
06:50Sverige idag på meänkieli
07:00Popreel
07:15Sprich los!
07:25¡Habla ya!
07:37Alors demande!
07:48Kortfilmsklubben
08:00SVT Forum
11:00Rapport
11:03SVT Forum
15:00Rapport
15:05SVT Forum
15:15Gudstjänst
16:00Dolda museer
16:15SVT Nyheter på lätt svenska
16:20Nyhetstecken
16:30Oddasat
16:45Uutiset
17:00Barnsjukhuset
17:50Det söta livet
18:00Vem vet mest?
18:30Förväxlingen
19:00Vetenskapens värld
20:00Aktuellt
20:39Kulturnyheterna
20:46Lokala nyheter
20:55Nyhetssammanfattning
21:00Sportnytt
21:15Renskötare i Jotunheimen
21:45Cricketkrigarna
22:35Agenda
23:20Studio Sápmi
23:50Nyhetstecken