DNA Oyj / Welho

[Back to index]

Event information on Tuesday 26.09.2017 (utc time)

[Prev]  [Next]

00:00Rapport
00:05Sverige idag (R)
01:00Rapport
02:00Rapport
03:00Rapport
03:05Ingen sändning
06:30Förväxlingen (R)
07:00Forum: Budgetdebatt
10:00Rapport
10:05Forum: Budgetdebatt (R)
14:00Rapport
14:05Forum: Budgetdebatt (R)
14:15Agenda (R)
15:00Körlektioner (R)
15:15SVT Nyheter på lätt svenska
15:20Nyhetstecken
15:30Oddasat
15:45Uutiset
16:00Engelska Antikrundan (R)
17:00Vem vet mest?
17:30Förväxlingen
18:00Världens konflikter
18:30Skönhetens makt
19:00Aktuellt
19:39Kulturnyheterna
19:46Lokala nyheter
19:55Nyhetssammanfattning
20:00Sportnytt
20:15Ketanes/Tillsammans
20:45Från stumfilm till propaganda (R)
21:40Jenni möter (R)
22:10Studio Sápmi (R)
23:00Rapport
23:05Sportnytt (R)
23:20Nyhetstecken (R)
23:30Sverige idag (R)